CHISE IDS 漢字検索

Version 0.100.1 (Last-modified: 2023-09-29 02:11:25)

部品文字列

指定した部品を全て含む漢字の一覧を表示します。

CHISE で用いられる実態参照形式(例:&M-00256;)で部品を指定する事もできます。

[Links]


Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023 MORIOKA Tomohiko
Powered by XEmacs CHISE 0.25 (Ōkawara).