RUI6-E13E rui6-e13e

Ideographic Radical : 部 (R104)
Ideographic Strokes : 9
Ideographic Structure : GT-03621
Total Strokes : 14
= RUIMOKU V6 : 0xE13E (57662)
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E13E を含む漢字を探す
RUI6-E13E を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Mon Jul 26 2021 on chise-backend