RUI6-E06D rui6-e06d

Ideographic Radical : 部 (R082)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure :
Total Strokes : 4
= RUIMOKU V6 : 0xE06D (57453)
→subsumptive : RUI6-E06D
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E06D を含む漢字を探す
RUI6-E06D を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Sep 22 2022 on ruimoku-backend