RUI6-E101 rui6-e101

Ideographic Radical : 部 (R010)
Ideographic Strokes : 6
Ideographic Structure :
Total Strokes : 8
= RUIMOKU V6 : 0xE101 (57601)
→subsumptive : RUI6-E101
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E101 を含む漢字を探す
RUI6-E101 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Aug 3 2022 on ruimoku-backend