A-IWDSU+5433 →denotational


aj1-19223

Composition :
Daijiten Pages : 356
Hanyu Dazidian : 1 585 3
Ideographic Radical : 部 (R030)
Ideographic Strokes : 4
Ideographic Structure :
Total Strokes : 7
= UCS : U+5434 (21556)
= ADOBE JAPAN1-5 : 0x4B17 (19223)
= GB2312 : 0x4E62 (20066) <46-66>
= JIS X0212 : 0x346D (13421) <20-77>
= CNS11643-3 : 0x247B (9339) <04-91>
= DAIKANWA : 3366
= DAIJITEN : 1205
= SHINJIGEN : 0989
←denotational : A-IWDSU+5433
←denotational@usage : DJT-01207
←vulgar :
←vulgar*sources : zhengzitong daikanwa shinjigen
→subsumptive : CNS3-247B
*instance@morpheme-entry/zh-classical :
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 10 2021 on app1