aj1-14355

Daijiten Pages : 218
Hanyu Dazidian : 1 320 2
Ideographic Radical : 部 (R018)
Ideographic Strokes : 0
Ideographic Structure : 𠃌CDP-8DE4
Web-Yunzi (Guangyun) : /刁/
Total Strokes : 2
= UCS : U+5201 (20993)
= ADOBE JAPAN1-4 : 0x3813 (14355)
= GB2312 : 0x3573 (13683) <21-83>
= JIS X0212 : 0x3330 (13104) <19-16>
= CNS11643-1 : 0x442F (17455) <36-15>
= JIS X0213-1 : 0x2E5A (11866) <14-58>
= Big5 : 0xA44E (42062)
= DAIKANWA : 1846
= DAIJITEN : 731
= SHINJIGEN : 0587
= JEF-CHINA3 : JC3-91AB (37291)
←denotational@usage : DJT-00731
←vulgar :
*instance@morpheme-entry/zh-classical :
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Wed Jun 22 2022 on chise-backend