RUI6-E150 →denotational


RUI6-E150 rui6-e150

Ideographic Radical : 部 (R050)
Ideographic Strokes : 8
Ideographic Structure : MJ007646
Total Strokes : 11
= RUIMOKU V6 : 0xE150 (57680)
←denotational : RUI6-E150
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E150 を含む漢字を探す
RUI6-E150 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jan 14 2021 on chise-backend