RUI6-E0B9 →denotational


RUI6-E0B9 rui6-e0b9

Abstract Glyph (IWDS-1) : <⿰・⿺><⿱・⿸>A-IWDSU+4e03u65e5
Ideographic Radical : 部 (R163)
Ideographic Strokes : 6
Ideographic Structure : GT-17370
Total Strokes : 9
= RUIMOKU V6 : 0xE0B9 (57529)
←denotational : RUI6-E0B9
→subsumptive : RUI6-E0B9
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E0B9 を含む漢字を探す
RUI6-E0B9 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Sun Jan 5 2020 on chise-backend