𬮐 →denotational


RUI6-E139 rui6-e139

Ideographic Radical : 部 (R169)
Ideographic Strokes : 10
Ideographic Structure : GT-17246
Total Strokes : 18
= UCS@JP/HANAZONO : U+2CB90 (183184)
= RUIMOKU V6 : 0xE139 (57657)
←denotational : 𬮐
→subsumptive : &g2-hanaJU+2CB90;
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E139 を含む漢字を探す
RUI6-E139 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend