𬔐 →denotational


RUI6-E10B rui6-e10b

Ideographic Radical : 部 (R116)
Ideographic Strokes : 11
Ideographic Structure : DJT-01769
Total Strokes : 16
= UCS@JP/HANAZONO : U+2C510 (181520)
= RUIMOKU V6 : 0xE10B (57611)
←denotational : 𬔐
→subsumptive : &g2-hanaJU+2C510;
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E10B を含む漢字を探す
RUI6-E10B を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend