RUI6-E0B4 →denotational


RUI6-E0B4 rui6-e0b4

Ideographic Radical : 部 (R073)
Ideographic Strokes : 8
Ideographic Structure : MJ013489
Total Strokes : 12
= RUIMOKU V6 : 0xE0B4 (57524)
←denotational : RUI6-E0B4
→subsumptive : RUI6-E0B4
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E0B4 を含む漢字を探す
RUI6-E0B4 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend