RUI6-E098 rui6-e098

Ideographic Radical : 部 (R039)
Ideographic Strokes : 4
Ideographic Structure : GT-00033
Total Strokes : 7
= RUIMOKU V6 : 0xE098 (57496)
→subsumptive : RUI6-E098
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E098 を含む漢字を探す
RUI6-E098 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend