RUI6-E082 rui6-e082

Ideographic Radical : 部 (R072)
Ideographic Strokes : 6
Ideographic Structure :
Total Strokes : 10
= RUIMOKU V6 : 0xE082 (57474)
→subsumptive : RUI6-E082
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E082 を含む漢字を探す
RUI6-E082 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend