RUI6-E057 →denotational


RUI6-E057 rui6-e057

Ideographic Radical : 部 (R141)
Ideographic Strokes : 5
Ideographic Structure : GB0-3B22
Sources : ruimoku=A2007-10507-00090
Total Strokes : 11
= RUIMOKU V6 : 0xE057 (57431)
←denotational : RUI6-E057
→subsumptive : RUI6-E057
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E057 を含む漢字を探す
RUI6-E057 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend