RUI6-E036 rui6-e036

Ideographic Radical : 部 (R149)
Ideographic Strokes : 6
Ideographic Structure :
Total Strokes : 13
= RUIMOKU V6 : 0xE036 (57398)
→subsumptive : RUI6-E036
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E036 を含む漢字を探す
RUI6-E036 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend