RUI6-E033 →denotational


RUI6-E033 rui6-e033

Ideographic Radical : 部 (R189)
Ideographic Strokes : 11
Ideographic Structure : UU+2CD18
Sources : ruimoku=A2005-10807-00005 ruimoku=A2005-10807-00006
Total Strokes : 19
= RUIMOKU V6 : 0xE033 (57395)
←denotational : RUI6-E033
→subsumptive : RUI6-E033
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E033 を含む漢字を探す
RUI6-E033 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend