RUI6-E019 →denotational


RUI6-E019 rui6-e019

Ideographic Radical : 部 (R129)
Ideographic Strokes : 8
Ideographic Structure : u38c7-itaiji-005
Sources : ruimoku=A021708-00010
Total Strokes : 14
= RUIMOKU V6 : 0xE019 (57369)
←denotational : RUI6-E019
→subsumptive : RUI6-E019
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E019 を含む漢字を探す
RUI6-E019 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend