RUI6-E00F rui6-e00f

Ideographic Radical : 部 (R026)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Sources : ruimoku=A016728-00002
Total Strokes : 5
= RUIMOKU V6 : 0xE00F (57359)
→error@ruimoku/2001 : RUI6-E007
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E00F を含む漢字を探す
RUI6-E00F を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend