RUI6-E008 →denotational


RUI6-E008 rui6-e008

Ideographic Radical : 部 (R046)
Ideographic Strokes : 14
Ideographic Structure : GT-56168
Sources : ruimoku=A015330-00006
Total Strokes : 17
= RUIMOKU V6 : 0xE008 (57352)
←denotational : RUI6-E008
→subsumptive : RUI6-E008
*instance@ruimoku/bibliography/title :

RUI6-E008 を含む漢字を探す
RUI6-E008 を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend