aj1-06146

Daijiten Pages : 1754
Ideographic Radical : 部 (R120)
Ideographic Strokes : 15
Ideographic Structure :
Total Strokes : 21
= UCS : U+7E89 (32393)
= ADOBE JAPAN1-0 : 6146
= JIS X0208 : 0x6573 (25971) <69-83>
= CNS11643-3 : 0x5E51 (24145) <62-49>
= JIS X0213-1 : 0x6573 (25971) <69-83>
= GT : 36112
= GT PJ-1 : 0x6573 (25971) <69-83>
= DAIKANWA : 28030
= DAIJITEN : 9058
= SHINJIGEN : 6219
←denotational@usage : DJT-09076
←vulgar :
←vulgar*sources : shinjigen
→subsumptive : AJ1-06146 UU+7E89
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend