jx2-7232

Hanyu Dazidian : 4 2515 8
Ideographic Radical : 部 (R109)
Ideographic Strokes : 12
Ideographic Structure :
Total Strokes : 17
= UCS : U+77A9 (30633)
= GB2312 : 0x5675 (22133) <54-85>
= CNS11643-3 : 0x555B (21851) <53-59>
= JIS X0213-2 : 0x7232 (29234) <82-18>
= DAIKANWA : 23688
= SHINJIGEN : 5383
←vulgar :
←vulgar*sources : zhengzitong daikanwa shinjigen
→subsumptive : CNS3-555B &g2-JX2-7232;
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend