u5bf9

Daijiten Pages : 628
Ideographic Radical : 部 (R041)
Ideographic Strokes : 2
Ideographic Structure :
Sound@Ja/On : "tai"
Total Strokes : 5
= UCS : U+5BF9 (23545)
= GB2312 : 0x3654 (13908) <22-52>
= CNS11643-3 : 0x223E (8766) <02-30>
= DAIKANWA : 7413
= DAIJITEN : 2414
= SHINJIGEN : 1882
←denotational@usage : DJT-02435
←vulgar : GT-09396
←vulgar*sources : songyuan-yilai-suzipu daikanwa shinjigen
→subsumptive : DJT-02414
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend