cbeta-00421

Daijiten Pages : 305
Ideographic Radical : 部 (R143)
Ideographic Strokes : 3
Ideographic Structure :
Total Strokes : 9
= UCS : U+460F (17935)
= CNS11643-3 : 0x2F25 (12069) <15-05>
= JIS X0213-2 : 0x7824 (30756) <88-04>
= DAIKANWA : 33968
= DAIJITEN : 1041
= SHINJIGEN : 2492
= HANZIKU-8 : 0xCE6E (52846)
= CBETA : 00421
←denotational@usage : DJT-01041
←wrong :
←wrong*sources : zhengzitong daikanwa shinjigen
←wrong@shinjigen :
←wrong@shinjigen*sources : shinjigen
→HNG@CN/manuscript :
HNG014-0080HNG:漢書楊雄傳(上野本)
→interchangeable :
*instance@ruimoku/bibliography/title :

を含む漢字を探す
を含む HNG の漢字を探す


mode=simple user= lang=en XEmacs 21.4 (patch 22) "Instant Classic" [Lucid] (x86_64-unknown-linux, Mule) CHISE v0.25 (Ōkawara) of Thu Jun 13 2019 on chise-backend